Actueel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

dinsdag 9 december 2014

Trots! op de goede score na de scan van NOA met betrekking tot het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen..


MOM voor oneerlijke concurrentie

zaterdag 1 september 2012
Wist u dat er een officieel meldpunt is, waar u terecht kunt met uw vragen en klachten over oneerlijke mededinging? U kunt een meldingsformulier invullen als u bijvoorbeeld meent dat er werkzaamheden illegaal en onder de prijs worden verricht door mensen zonder tewerkstellingsvergunning. Of als werknemers worden onderbetaald en sociale premies, belastingen of heffingen worden ontdoken. Ook kan het voorkomen dat algemeen bindend verklaarde cao-afspraken niet worden nageleefd. Of dat werkzaamheden door ZZP-ers worden verricht, die feitelijk werknemers zijn. 

Om al dit soort misstanden aan te pakken, bestaat al sinds 2006 het Meldpunt Oneerlijke Mededinging (MOM). Dit is destijds opgericht op initiatief van sociale partners in de afbouwsector: NOA, FNV en CNV. Bij het MOM, dat wordt uitgevoerd door het Bedrijfschap Afbouw (BA), kunt u terecht met uw melding over oneerlijke mededinging. Een melding kan op verschillende manieren worden doorgegeven aan het MOM:Denkt u een geval van oneerlijke mededinging bij de hand te hebben, geef het dan door aan het MOM!